Kontorsstädning Stockholm

{Kontorsstädning Stockholm}{Stjärnans Städ, Åmmerbergsgatan 1}{Stockholm}{124 70}{Stockholm}{Sweden}{(46)812-443844}
Stjärnans Städ, Åmmerbergsgatan 1 124 70 Stockholm, Stockholm
Phone: (46) 812-443844

Härmed intygas att

Drott & Company Facility Services AB

Org.nr: 556645-9086

är auktoriserat av Almega Serviceföretagen under perioden den 1 mars 2017 till den 31 mars 2018

För auktorisation krävs bl a att företaget
  • har F­skattsedel och är registrerad i moms­ och arbetsgivaravgiftsregistret
  • inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten
  • har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
  • är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare
  • ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
  • följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
  • har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger
  • följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat
  • har synlig namnbricka eller företagskort på sina medarbetare

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde.Medlemsföretaget Drott & Company Facility Services AB uppfyller våra krav och har rätt att under tiden den 1 mars 2017 till den 31 mars 2018 använda benämningen Auktoriserat serviceföretag.

Företag som inte uppfyller auktorisationsbestämmelserna kan under perioden fråntas sin auktorisation.