Härmed intygas att

Svea Elit Facility Services AB

Org.nr: 556645-9086

är auktoriserat av Almega Serviceföretagen under perioden den 1 mars 2017 till den 31 mars 2018

För auktorisation krävs bl a att företaget
  • har F­skattsedel och är registrerad i moms­ och arbetsgivaravgiftsregistret
  • inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten
  • har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
  • är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare
  • ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
  • följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
  • har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger
  • följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat
  • har synlig namnbricka eller företagskort på sina medarbetare

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde. Medlemsföretaget Svea Elit Facility Services AB uppfyller våra krav och har rätt att under tiden den 1 mars 2017 till den 31 mars 2018 använda benämningen Auktoriserat serviceföretag.

Företag som inte uppfyller auktorisationsbestämmelserna kan under perioden fråntas sin auktorisation.